Скачать запись в формате: RUSMARC

Формат просмотра: Карточный C именами элементов C метками RUSMARC
RU\NLR\Evr\6007
ОЛСАА/идиш М-1782
Тетюрев. В.А., Владимир Алексеевич.
‫      נאטורוויסנשאפט : לערנבוכ פארנ 4טנ קלאס פונ דער אָנפאנג-שול, טייל 2 / וו.א. טעטיורעוו. - דריטע אויסגעבעסערטע אופלאגע. - קיעוו; כרקאָוו: מעלוכע-פארלאג פאר די נאציאָנאלע מינדערהייטנ אינ אוסר״ר, 1935. - 136 с. . : Ил. ; 22 см. .
      Копия доступна в электронной библиотеке РНБ.