Скачать запись в формате: RUSMARC

Формат просмотра: Карточный C именами элементов C метками RUSMARC
RU\NLR\Evr\2290
ОЛСАА/идиш 3-1584
‫ קיפּניס. .אי (1896-1974), איציק.
‫      בורו-מורו / אי. קיפּניס : מייסעלעכ פאר קינדער קינדערלעכ וועגנ ; [ןהילע אונ צייכענונגענ פונ קינסטלער בלאנק. - [אָדעסא]: קינדער-פארלאג באמ צ.ק.ל.ק.יו.פ.או, 1935. - 19 с. . : Ил. ; 20 см. .
Копия доступна в Электрон. б-ке РНБ http://vivaldi.nlr.ru/bx000003866/view.
                        
Бланк. Б., худож.
‫ בלאנק, худож.
Blank, худож.